(1) Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων στα Κοινωνικά Δίκτυα (Social Media PR)
Στην σημερινή εποχή του ιδιαίτερα έντονου ανταγωνισμού η διαχείριση της εταιρικής φήμης αποκτά ζωτική σημασία. Η κύρια αρμοδιότητα του Social Media PR είναι η διαχείριση της φήμης μιας εταιρείας, με άλλα λόγια πρέπει ενεργεί ως «φύλακας» της εταιρικής φήμης, δηλαδή παρακολουθεί συνεχώς την παρουσία της εταιρείας στο διαδίκτυο και επεμβαίνει ανάλογα. Η αντίδραση σε οποιοδήποτε σχόλιο, κριτική πρέπει να είναι γρήγορη και επαγγελματική, ιδιαίτερα όσον αφορά τα αρνητικά σχόλια/κριτικές. Οποιαδήποτε ειλικρινής πληροφόρηση (είτε αρνητική είτε θετική) από την πλευρά του κοινού βοηθάει στην βελτίωση των προϊόντων ή υπηρεσιών μιας επιχείρησης.
(2) Παρακολούθηση της εταιρικής φήμης (Brand Monitoring)
Οι επιχειρήσεις πρέπει να παρακολουθούν συνεχώς την πορεία τους στο διαδίκτυο, να αναλύουν τα αποτελέσματα, να σχεδιάζουν στρατηγικές για ενθάρρυνση της προτίμησης του κοινού (των χρηστών διαδικτύου) πάντα με σκοπό την ανάπτυξη της εταιρικής τους φήμης.
(3) Συστάσεις μέσω Κοινωνικών Δικτύων (Social Media Recommendations)
Είναι ευρέως γνωστό ότι οι χρήστες κοινωνικών δικτύων εμπιστεύονται την άποψη του κοινού η οποία εκφράζεται σε συστάσεις, κριτικές, σχόλια κλπ οπότε είναι σημαντικό οι ΚΜΜΕ να επιδιώκουν να έχουν επαγγελματικές συστάσεις.
(4) Θετικές Κριτικές του κοινού (Positive Customer Reviews)
Το κοινό της επιχείρησης πρέπει να ενθαρρύνεται να δίνει θετικές κριτικές γιατί αυτές οι θετικές κριτικές των πελατών που έχουν δοκιμάσει προϊόντα ή υπηρεσίες μιας επιχείρησης ανεβάζουν την εταιρική φήμη. Η χρήση αυτών των εμπειριών του κοινού (Testimonials) πρέπει να γίνεται στο διαδίκτυο και κοινωνικές πλατφόρμες με σκοπό την προώθηση του ονόματος της επιχείρησης και κατά συνέπεια της εταιρικής φήμης.
(5) Βραβεία και επαγγελματικά πιστοποιητικά (Business Award & Qualifications)
Βραβεία και επαγγελματικά πιστοποιητικά δείχνουν ότι η επιχείρηση τηρεί πρότυπα και προπορεύεται ανταγωνιστικά· αυτό σαφώς έχει θετικό αντίχτυπο στην εταιρική φήμη.
(6) Κυριαρχία στις μηχανές αναζήτησης (SEO)
Ο σκοπός της επένδυσης σε μηχανές αναζήτησης έχει δύο στόχους, πρώτον, να αυξηθεί η επισκεψιμότητα της εταιρικής ιστοσελίδας· αυτό γιατί θα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις αναζήτησης, και δεύτερον, για την εταιρική φήμη γιατί η επωνυμία της επιχείρησης θα είναι περισσότερο ορατή σε πιθανούς πελάτες.
(7) Ακόλουθοι των Κοινωνικών Μέσων Δικτύωσης (Large Social Media Following)
Το κοινό ή καταναλωτές γενικότερα εμπιστεύονται μια εταιρεία η οποία έχει πολλούς ακόλουθους στα κοινωνικά δίκτυα με το σκεπτικό ότι εφόσον η επιχείρηση έχει οπαδούς σημαίνει είναι γνωστή και καλά εδραιωμένη. Γι’ αυτό οι επιχειρήσεις πρέπει να επιδιώκουν συνεχώς την διεύρυνση και την αύξηση των ακόλουθων/οπαδών.

Σάββας Κυριάκου, Brand Consultant